Debatt: SKÅNSKA VÄGAR BEHÖVER BLI BÄTTRE

Kvaliteten på vägarna måste förbättras i hela landet. Här skriver Kungliga Automobil Klubben – KAK om att det krävs satsningar på vägarna i Skåne, inte minst E6:an.
 
”I Skåne har vi fått vänja oss vid olyckor och ständiga köer på E6:an. Vägen brukar sägas vara något av en pulsåder och är viktig för hela landet, men har idag kapacitetsbrist, inte minst mellan Malmö och Helsingborg. E6 borde därför byggas ut till tre filer i vardera riktningen. Olyckor och stillastående köer kan på så sätt undvikas.”