NYHET: TRAFIKVERKETS GENERALDIREKTÖR VÄLDIGT BEKYMRAD ÖVER VÄGSTANDARDEN

”Vägar byggda före 70-talet som inte är anpassade till dagens tyngre fordon – i kombination med varmare vintrar – gör att många av de statliga vägarna är slitna. I årets budget fick Trafikverket en miljard extra till vägunderhåll. Men pengarna räcker ändå inte och nu har Trafikverket begärt 2 miljarder till för nästa år. I Trafikverkets budgetunderlag till regeringen står att ’Nuvarande ekonomiska ramar innebär att vägnätet bryts ner i allt snabbare takt’.”
 
– Under förra året investerade vi över 16 miljarder på förbättringsåtgärder men det blir för mycket ad hoc och nödreparationer och det gör att vägstandarden försämras på sikt och det är jag väldigt bekymrad över, säger Roberto Maiorana.
 
– Vi vill ha bra vägar i Sverige och det blir ju till slut även kopplat till en trafiksäkerhet på väg.”