Debatt: ”Skatten på elbilar måste bli mycket lägre”

Charlie Magnusson, från MRF skriver i Dagens Nyheter att det är ett acceptabelt förslag att låta skattetrycket vara oförändrat när bilarna inte släpper ut någon koldioxid.

”För elbilar är det korrekt att beskattningen ur samhällsekonomiskt perspektiv bör vara nära noll på landsbygden för en elbil. Men även i tätorter ska den vara låg. En elbil släpper inte ut koldioxid, har inga hälsofarliga emissioner, och bullrar lite.”

Läs mer här.