NYHET: Risk för köer vid underhåll och byggnationer

Mycket välkommet att det byggs mer motorväg i landet. Mycket mer måste göras för att höja standarden på vägnätet. Samtidigt är det viktigt att utbyggnad och underhåll sker på ett sätt så att trafiken inte hindras i onödan.

E20 byggs ut – risk för köer.