Debatt: Staten borde satsa mer på väg och mindre på tåg

”Det som spenderas på vägunderhåll räcker inte ens till att kompensera för förslitningen – vägarna förfaller. ”
 
John Hassler (professor i makroekonomi) är mycket kritisk till hur resurserna fördelas. Mer pengar till underhåll och investeringar i väginfrastrukturen behövs. ”…en rimligare fördelning av statens resurser skulle öka framkomligheten och minska antalet skadade och döda i trafiken.”