NYHHET: fakta om vägunderhåll

Här finns ny fakta om vägunderhåll. Under lång tid har resurserna till underhåll och investeringar i väginfrastrukturen varit eftersatt. Redan nu läggs bara en liten andel av resurserna till infrastruktur på vägnätet. Läs mer under länkarna nedan.

Just nu pågår processen med att fram en ny plan för hur vägarna ska underhållas och byggas ut under de kommande åren. Vägen dit är lång och komplex, men det finns möjligheter att påverka innan riksdagen fattar beslut. Det kanske är dags att kontakt någon politiker från din hemtrakt och påtala behovet av mer vägunderhåll?

Vad händer med vägarna utan underhåll?

Många saker bidrar till ökade kostnader för vägunderhåll.

Slitaget på vägarna ökar.

Vägen fram till nya vägar.