Debatt: Vad döljer sig bakom sänkta hastighetsgränser?

Vad döljer sig egentligen bakom Trafikverkets planer på att sänka hastigheterna? Den frågan ställer sig en insändare. ”I nyhetsflödet tonar en bild fram där Trafikverket tycks ingå entreprenadkontrakt tämligen fyrkantigt.”
 
Får vi egentligen valuta för underhållsresurserna är en högst relevant fråga?