NYHET: SE UPP FÖR DEN SVARTA HALKAN

Vinterväglaget kommer på många håll i landet. Extra anledning att vara försiktig i trafiken, särskilt se upp svarta halkan.

”Det kanske mest förrädiska vinterväglaget är den så kallade svarta halkan. Den syns inte, och den kommer blixtsnabbt när fukt på vägbanan fryser till is. Broar, skuggiga skogspartier och vägar längs öppet vatten är särskilt utsatta ställen.

Den svarta halkan uppstår ofta när det klarnar upp efter regn eller dimma och när temperaturen ligger strax över noll. Då kan det frysa på vägbanan fastän det fortfarande är plusgrader i luften och på bilens termometer. Minska farten, ratta varligt och gasa och bromsa mjukt!”

Trafikanter måste ta sitt ansvar och väghållaren måste ta sitt ansvar för vägarna vinterväghålles.