NYHET: Svenska trafikutskottet och danska transportudvalget ska samarbeta mer

Frågor som rör infrastruktur är gränsöverskridande. Här tas initiativ för att öka rörligheten mellan Sverige och Danmark.

”På måndagen träffades danska Folketingets transport­udvalg och Riksdagens trafikutskott för att diskutera framtida infrastrukturutmaningar i regionen. Ett resultat från mötet är att båda utskotten lovar mer samarbete kring dansk-svenska infrastrukturfrågor i framtiden. Under en gemensam rundresa i regionen besöktes bland annat Köpenhamn, Ystads hamn och Helsingör.”

Läs mer.