Nyhet: ÄNDRINGAR I VÄGSÄKERHETSLAGEN

Trafiksäkerhet är både en lokal, nationell och internationella fråga. En del trafikfrågor hanteras på EU-nivå i syfte att höja säkerheten på vägarna i Europa. Nu har riksdagen röstat jag ja till regeringens förslag till ny lagstiftning för att uppfylla bindande EU-regler om vägsäkerhet. 

”Ändringarna innebär främst att vägsäkerhetslagen utökas till att omfatta hela det så kallade nationella stamvägnätet och motorvägarna i Sverige. Lagen berör därmed cirka 800 mil väg, som regelbundet ska inspekteras och säkerhetsklassas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2022.”

Läs mer.