NYHET: Kommer det svenska vägnätet att hålla för självkörande fordon?

Självkörande fordon ställer höga krav på infrastrukturens kvalitet.

”Trafikverket ska sammanställa åtgärderna som behövs, exempelvis kring underhållet och utformningen av vägmarkeringar så att de kan läsas av fordon. Det handlar också om skyltar, som då inte får ge
motstridig information. ”
 
Underhållet behöver dock bli bättre oavsett hur fordonen styrs.