Nyhet: nationell plan för transportinfrastrukturen presenterad.

Nu har Trafikverket presenterat sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Mest läggs på järnvägen och vägarnas kvalitet kommer att bli sämre under planperioden, trots att mest transporter och resor sker på väg.
 
Läs remissvaren från Transportföretagen och MRF kring underlaget som ligger till grund för prioriteringarna.
 
Mer information om den nationella planen kommer här på sidan.