Debatt: Dyrt att glömma bort vägarna

Intressant text om infrastrukturunderhållet. (Ledartext i Ystads Allehanda 30/11).
 
”Trafikverket inte kommer att klara av andra väsentliga delar av sitt uppdrag fullt ut. Det handlar främst om den delen av infrastrukturen som tar hand om den absolut övervägande delen av trafikarbetet: vägnätet.”

”Det direkta priset för undermåligt vägunderhåll är försämrad trafiksäkerhet och sämre förutsättningar för utveckling ute i landet. Dåliga vägar är något som högst påtagligt påverkar boendemöjligheter och näringslivets förutsättningar. Sedan kommer tiden ikapp det dåliga underhållet och mer akuta åtgärder blir nödvändiga – vilket gärna slutar med en större nota.”

Resurserna matchar inte behovet, enligt den ansvariga myndigheten Trafikverket.