Nyhet: NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN 2022-2033 – RESURSFÖRDELNING

Trafikverket har presenterat sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Här fastslås hur resurserna ska fördelas under den kommande perioden. Mest läggs på järnvägen. Vägarnas kvalitet kommer att bli sämre under planperioden, trots att mest resor sker på väg.

Läs mer.