NYHET: Trafikverket allvarligt bekymrade – slitna vägar kommer bli ännu sämre

 Trafikverket är allvarligt bekymrade över att slitna vägar kommer bli ännu sämre framöver.
 
”Skicket på det statliga vägnätet har gradvis försämrats och lär så fortsätta om inte politikerna tilldelar mer pengar, menar Helena Eriksson, som är regional direktör på Trafikverket.”
 
Väldigt tydliga besked från myndigheten.