Nyhet: ”Gökunge i den nationella planen för vägar och järnvägar”

En intressant analys av vad det innebära för övrig infrastruktur att lägga höghastighetsjärnvägar inom den nationella planen för transportinfrastrukturen, som nyligen presenterats.

Uppenbarligen styrs de politiska prioriteringarna inte i särskilt hög grad av samhällsekonomisk effektivitet. Det är inga små summor det rör sig om. Kostnaden för hela den nationella planen är 800 miljarder. Troligen handlar skillnaden mellan vad man får och kunde få i samhällsnytta för pengarna om minst ett par hundra miljarder.

Läs mer.