Ledare: Så går höghastighetsbanorna ut över resten av landet

Ledare i Mariestads-Tidningen om hur förslaget till nationell plan för infrastrukturen 2022-2033 missar stora delar av infrastrukturen som är i behov av underhåll.
 
”Även mer grundläggande underhåll måste prioriteras ned. Majoriteten av svenska vägar är byggda före år 1970 och vägnätet har gradvis försämrats. Trots högre anslag till vägunderhåll beräknar Trafikverket därför att slitaget kommer överstiga renoveringarna under planperioden. ”