NYHET: överflyttning av godstransporter till väg

Behovet av transporter har fortsatt varit stort under pandemin.Vägtrafiken har också ökat i betydelse. En viss överflyttning av gods från järnväg och sjöfart till väg har skett, enligt en ny rapport från myndigheten Trafikanalys.
 
”Det tycks också ha skett en överflyttning inom vissa varugrupper som indikerar en överflyttning från sjö och järnväg till väg.”
 
Det finns all anledning rusta upp och bygga ut vägnätet.