Intervju: Måste vi begränsa transporterna?

Intressant av artikel om hur nya satsningar på vägarna och hållbarhet kan kan kombineras bland annat. Möt Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket och professor Maria Bratt Börjesson, Linköpings Universitet/VTI.

 

”Men bygger vi för mycket vägar? Somliga menar att Sverige är färdigbyggt när det gäller nya vägar?

– För det första bygger vi inte särskilt mycket vägar. Ungefär 15 procent av de statliga infrastrukturinvesteringarna är vägar, medan 80 procent är järnväg och 5 procent sjöfart. Det kan jämföras med att över 80 procent av personresandet sker på väg. För det andra handlar en stor andel av väginvesteringarna om trafiksäkerhetsåtgärder på befintliga vägar eller i befintliga stråk. Man kan självklart ha olika uppfattningar om huruvida enskilda väginvesteringar är motiverade eller inte, men det är bra att veta om proportionerna.”

✔ Vägnätet är inte färdigbyggt!