Debatt: Vägarna måste prioriteras – inte dyra järnvägsprojekt

 Vägarna måste prioriteras, skriver Tommy Letzén, VD, Tommy Letzén, vd, Motorbranschens Riksförbund (MRF).

”Tuffa tider väntar, vilket kräver prioriteringar med resurserna. Det gäller alltifrån hushållsekonomin till statsbudgeten. Inflation och stigande priser gör att det blir extra viktigt att pengarna används på ett klokt sätt. Inte minst gäller det transporter och infrastruktur. Här måste vägtrafiken prioriteras högre än vad som hittills varit fallet. Det positiva är att förutsättningarna för det nu ser ut att finnas.”

”Naturligtvis bör investeringar och underhåll göras i all infrastruktur. Hänsyn måste dock tas till resmönstren och till att människor behöver bilen i vardagen. Hela 53 procent av svenskarna uppger att de skulle få det svårare att arbeta om hushållet inte hade tillgång till bil.”

Läs mer.