Debatt: ”En kapacitetsutbyggnad av E6 genom Skåne är bra för hela Sverige.”

”E6:an genom Skåne brukar av vissa kallas för Sveriges största rörliga parkeringsplats. Trafiken ökar år efter år, men trots det finns det inte med i Trafikverkets plan att utöka E6:an genom Skåne med en tredje fil i vardera riktningen.”
 
Transportföretagens samhällspolitiska chef Tina Thorsell skriver tillsammans med Magnus Malmqvist, DSV Road (som har lager längs med E6:an) om behovet av att utöka kapaciteten.