NYHET: Fördel vägtransporter

Trafikanalys har genomfört en analys av utvecklingen av forskning, innovation och kompetensförsörjning på transportområdet som konstaterar att:

”Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar utvecklingsinsatser och lockar allt fler yngre personer till yrkesutbildningar.”

”Utvecklingsinsatser och resultat är i huvudsak trafikslagsspecifika. Vägtransporter dominerar, även om det finns ljuspunkter i järnvägs- och sjöfartsforskning. Vi ser inga trendbrott mot ökad transportsamverkan och samordning.”

Läs mer.