Debatt: Vägtrafiken måste prioriteras högre

”Tuffa tider väntar, vilket kräver prioriteringar med resurserna. Det gäller alltifrån hushållsekonomin till statsbudgeten. Inflation och stigande priser gör att det blir extra viktigt att pengarna används på ett klokt sätt. Inte minst gäller det transporter och infrastruktur. Här måste vägtrafiken prioriteras högre än vad som hittills varit fallet. Det positiva är att förutsättningarna för det nu ser ut att finnas.”
 
Så skriver Tommy Letzén, Vd, Motorbranschens Riksförbund, MRF