NYHET: Vinterväghållning börjar

Mellan den 1 oktober och 30 april ska Trafikverket vinterväghålla våra vägar. Men det sker inte med samma sätt och med samma prioritet på alla håll.
 ”Alla statliga vägar har en vägklass. Klassen avgör hur snabbt vägen ska plogas och hur mycket snö som får finnas kvar på vägen en viss tid efter att det har slutat snöa.
 
Klassningen baseras på vägens trafikmängd och vägens funktion. Vi prioriterar hög trafikerade vägar”