Ledare: Dumsnålt att låta infrastrukturen förfalla

Intressant ledartext i Göteborgs-Posten om behovet av investeringar i infrastrukturen.
 
”När det kommer till drift och underhåll av vägnätet ser det minst lika dystert ut. Anslagen befinner sig på historiskt låga nivåer (beräknat per fordonskilometer) och har egentligen gjort det sedan 1990-talskrisen.
 
Den växande infrastrukturskulden råkar sammanträffa i tiden med att Sverige fick ett nytt finanspolitiskt ramverk på 1990-talet. I huvudsak var denna nyordning nödvändig. Sveriges förtroende var kört i botten efter att vi levt över våra tillgångar under 1980-talet, pengar som inte sällan plöjdes ned i en ineffektiv byråkrati. Vi var tvungna att sätta betsel på oss själva.”