FAKTA: 300 000 KILOMETER GRUSVÄG

En viktig typ av vägar i Sverige är grusvägarna. Även om trafiken på grusvägnätet är låg så är vägarna viktiga för både hushåll och företag i glesbygd, i synnerhet för jord- och skogsbruk.
 
FAKTA: I Sverige finns drygt 300 000 km grusvägar. Av dem förvaltar staten ca 20 000 km och kommunerna 1 200 km. Kommunerna sköter också ca 15 000 km av de enskilda grusvägarna. Den största delen av det svenska grusvägnätet utgörs av skogsbilvägar och enskilda vägar, drygt 280 000 km.
 
Här finns intressant forskning om vad som påverkar statusen på grusvägnätet.