FILM: Dags att reparera och bygga ut Sveriges vägnät!

Kvaliteten på det svenska vägnätet sjunker på många håll, vilket är ett problem för enskilda människors mobilitet och samhällsekonomin i stort.

”Det lågtrafikerade vägnätet kommer att få en negativ tillståndsutveckling under planperioden som blir mer påtaglig under andra halvan av perioden. Det innebär att vägnätets robusthet, komfort och vägkapital påverkas negativt men man kommer fortfarande att kunna färdas på ett trafiksäkert sätt i skyltad hastighet på hela Sveriges vägnät”. (Trafikverket)

Dags att reparera och bygga ut det svenska vägnätet!