NYHET: Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025

Trafikverket har tagit fram en ”Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025”

I planen prioriterar man följande saker:

  • Rätt hastighet
  • Nykter trafik
  • Säker cykling
  • Säker gångtrafik (med fokus på fallolyckor)
  • Suicidprevention
  • Ledarskap för säker vägtrafik.

Är detta rätt prioriteringar? Kommer det att räcka?

Ta del av planen här.