NYHET: Antalet omkomna i trafiken minskar

Antalet omkomna i trafiken har minskat kraftigt under de senaste decennierna, trots att antalet fordon på vägarna samtidigt ökat kraftigt. Detta är möjligt tack vare den tekniska utvecklingen där fordonen blivit säkrare – både för de som färdas i dem och omgivningen. Bättre infrastruktur är också en viktig förklaring, men kvaliteten har också sjunkit på vissa håll. Därför är det nödvändigt med mer investeringar i väginfrastrukturen om antalet omkomna ska fortsätta att minska.