Intervju: – Det verkar som om utvecklingen mot mer mobilitet kommer att fortsätta.

En entressant intervju med Erik Lakomaa, forskare i ekonomisk historia, EHFF Handelshögskolan i Stockholm, om mobilitet och vägtrafikens roll i transportsystemet bland annat.
 
– Allt fler tar också körkort, inte minst kvinnor ökar sitt körkortsinnehav och fler får på så sätt tillgång till bil. I takt med att självkörande fordon utvecklas kommer kanske fler att kunna arbetspendla längre, då restiden kan nyttjas för arbete. Det verkar som om utvecklingen mot mer mobilitet kommer att fortsätta, det finns i vilket fall ingen långsiktig trend mot mindre resande.
 
Mer resande kräver mer pengar till vägarna!