NYHET: Mörkret kan sänka sig över vägar

Varken Trafikverket som äger vägarna eller kommunen som sköter underhållet av stolparna vill ta ansvar för att belysningen rustas upp. Resultatet blir att vägarna mörkläggs.
 
”Kommuner och stat har inte kunnat enas om ansvarsförhållandet. Problematiken är inte unik för Laholm utan gäller i hela landet.”
 
Delat ansvar är inget ansvar, brukar det sägas och bristen på resurser är grundproblemet för infrastrukturen i Sverige. Mer resurser till vägarna!