Krönika: Färre parkeringsplatser stor risk

Parkeringsplatser är en viktigt del av infrastrukturen. En statlig utredning har nyligen föreslagit att minskat antalet parkeringsplatser i städerna. Men…”Med färre parkeringsplatser i städerna minskar pulsen och affärsutbudet. Och de som bor utanför stadskärnorna får ännu svårare att ta sig dit.”
 
Det skriver Kungliga Automobil Klubben (KAK) i en krönika.