Debatt: Ohållbart för skogsnäringen med de dåliga vägarna

Många delar av samhället drabbas av den allt sämre kvaliteten på vägarna. Här en röst från skogsindustrin. 
 
”Lika säkert som att snön smälter om våren, förvandlas många av landsbygdens vägar till lervällingar med stora gropar och gupp när tjälen släpper sitt grepp. Av detta följer även att många vägar förbjuds för tung trafik under flera månader om året. Kan man då ens säga att vägen är en så kallad året-runt väg?”
 
Resurserna i kommande nationell plan för infrastrukturen räcker inte. Mer pengar behövs för att upprätthålla en god standard på vägarna i hela landet!