NYHET: Infrastrukturpropositionen presenterad

Idag presenterade regeringen innehållet i infrastrukturpropositionen. Både MRF (Motorbranschens Riksförbund) och Transportföretagen​ har kommenterat innehållet.

– Behovet av både underhåll och investeringar i den väginfrastruktur som redan finns är enormt. Kvaliteten på både riksvägar och övriga delar av vägnätet måste bli bättre om Sverige som exportberoende land ska klara konkurrenskraften. Det duger inte att bara sänka hastigheten, vägtrafiken måste få tillbaka av de resurser som man betalar i skatter och avgifter i form av investeringar och underhåll, säger Charlie Magnusson från, informationsansvarig, MRF.

Även Transportföretagen efterlyser kraftiga satsningar på infrastrukturen.

– Mobilitet och transporter är samhällets blodomlopp. Ska Sverige behålla sin attraktionskraft behövs kraftfullare investeringar. Det är dags att väcka liv i frågan om alternativa finansieringsformer av infrastruktur, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Läs mer här

och här.