NYHET: 300 miljoner till vägunderhållet

Nu kommer nya resurser till infrastrukturen från statligt håll.
 

”Underhållet av både vägar och järnvägar har varit kraftigt eftersatt. Regeringen och Sverigedemokraterna är nu överens om att rusta upp infrastrukturen, skriver Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD) och Thomas Morell, vice ordförande i Trafikutskottet (SD).”

”Vägunderhållet utökas med 300 miljoner kronor per år 2024 och 2025. Satsningen minskar det eftersatta underhållet och bidrar till att upprätthålla framkomligheten i hela landet och trygga en tillförlitlig infrastruktur. Trafikverket kommer att få disponera medlen i sin verksamhet och prioritera de åtgärder som ska genomföras. Det kan till exempel handla om beläggningsunderhåll, linjemålning och broreparationer. ”

Ett steg på vägen. Mer resurser behövs till väginfrastrukturen.