NYHET: Förbifartens byggprojekt i Stockholms söderort

”Trafikverket bygger E4 Förbifart Stockholm i flera delar och i olika faser. På några platser avtar nu det intensiva byggarbetet och de går in i installationsfasen. Den nya sträckningen av E4:an är 21 kilometer lång från Kungens Kurva till Häggvik och 18 kilometer av vägen går i tunnlar. Här byggs sex nya trafikplatser för att ansluta till tunnlarna, och arbetet går framåt, vissa delar har öppnats och cirka 91 procent av det totala arbetet med trafikplatserna är klart.”

Viktigt tillskott för väginfrastrukturen i regionen och ytterst för hela Sverige. Mer utbyggnad av vägarna behövs.