DEBATT: STANDARDEN PÅ DE SVENSKA VÄGARNA MÅSTE FÖRBÄTTRAS

”Förhoppningsvis kan sommarens händelser bli en väckarklocka för behoven av investeringar i väginfrastrukturen.

Det skriver Anders Östberg, Motorbranschens Riksförbund.

”Tyvärr har standarden på de svenska vägarna försämrats enligt den ansvariga myndigheten Trafikverket. 63 procent av det statliga vägnätet är byggt före år 1970. Därför är det både anpassat efter den mängd fordon och den teknik som fanns då. Nedbrytningen av vägarna går nu allt snabbare, och både det låg- och högtrafikerade vägnätet blir kontinuerligt allt sämre.”

Läs mer.