NYHET: VEM SKA FINANSIERA VÄGINFRASTRUKTUREN?

Behoven av investeringar och underhåll av väginfrastrukturen är stort, inte minst för att arbetsmarknad och näringslivet ska kunna utvecklas. Men vem ska stå för kostnaderna? Här är ett exempel från Västernorrland.
 
”Trafikverket vill fortfarande inte ta på sig kostnaden för trafiklösningen kring E4 och den kommande industrisatsningen i Torsboda.
 
Men toppolitiker i flera av länets kommuner tycker att staten ska ta ansvar för infrastrukturinvesteringar likt den som krävs i Västernorrland.”