NYHET: RISKEN FÖR VILTOLYCKOR ÖKAR

2022 inträffade 61 929 viltolyckor på Sverige vägar. Hittills i år 34 445 inträffat. Nu när hösten kommer ökar också risken för den här typen av olyckor.
 
En viktig förebyggande åtgärd är att bygga viltstängsel på utsatta vägsträckor. Här finns mer att göra. Det är en viktig del av vägunderhållet i vårt avlånga land.