NYHET: AVSATTA RESURSER ANVÄNDS INTE TROTS STORA BEHOV I VÄGINFRASTRUKTUREN

”Bedömningarna för investeringarna i det svenska vägnätet skruvas upp marginellt jämfört med vinterns prognos. Det beror i huvudsak på att Trafikverkets ekonomiska utrymme för underhållsmarknaden ökar. Samtidigt har tidigare anslagna medel till Trafikverket inte fullt ut tagits i anspråk under åren 2021 och 2022. Detta gör att ytterligare medel för nybyggnadsprojekt finns tillgängliga under resten av prognosperioden

Läs mer.