NYHET: VÄGSTANDARDEN MÅSTE HÖJAS – VÄGARBETEN I SOMMAR

Under sommaren genomförs ett antal vägarbeten runtom i landet som kan påverka framkomligheten. Trafikverket bygger nytt, asfalterar om och breddar befintliga vägar, separerar mötande trafik och underhåller broar och tunnlar.
 
Bra att underhåll och att utbyggnad görs, men mer måste göras om vi ens ska kunna upprätthålla standarden på vägnätet och mer resurser måste till.
 
Håll koll på vilka vägarbeten som påverkan dina resor i sommar här.