NYHET: BILEN VIKTIGASTE TRANSPORTMEDLET ÄVEN I FRAMTIDEN

I veckan släppte Trafikverket vad de kallar sin Basprognos, dvs prognoser över hur person- och godstrafiken kommer att gestalta sig i framtiden.
 
– Det finns flera intressanta siffror i prognosen, kommenterar Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF. Främst kanske att personbilar även i framtiden beräknas stå för ca 75 procent av all sammanlagda resta sträckor för privatpersoner. Ryktet om bilens påstådda död kommer verkligen på skam i Trafikverkets prognos.