NYHET: TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG

Planeringen för Sveriges infrastruktur pågår. Inriktningsplaneringen från Trafikverket utgör det första steget mot en ny nationell plan och länsplaner, och syftar till att ge ett underlag till regeringens infrastrukturproposition.
 
Nu finns möjlighet att komma med synpunkter på planeringsunderlaget.