NYHET: BILISTERNA MISSNÖJDA MED UNDERHÅLLET

”Bara 30 procent av bilisterna anser att vägunderhållet fungerar bra där de bor. Det framkommer i en enkätundersökning med över 4 000 svar som M Sverige gjort bland sina medlemmar. Störst problem upplever respondenterna med potthål, sprickbildningar och ojämnheter med vattenansamlingar.”