DEBATT: UTSLÄPPEN FRÅN BILTRAFIKEN SJUNKER

”Väl underhållen infrastruktur krävs för jämna trafikflöden. Potthål och sprickor leder till mer inbromsningar, vilket både ökar och utsläppen och potentiellt kan orsaka olyckor.”

”Bilen är en del av omställningen. Med goda förutsättningar kan bilismen vara och bidra till en hållbar framtid, det har verkligheten redan visat. Det är något att ta fasta på för våra förtroendevalda och myndigheter. Alla måste tillåtas vara med och bidra.”

 
Det skriver Anders Östberg, Motorbranschens Riksförbund, MRF.