NYHET: UNDERHÅLLSSKULDEN PÅ LANDETS VÄGAR ÖKAR

”Underhållsskulden på det svenska vägnätet har ökat mellan 2022 och 2023, från 16,5 miljarder till 19,1 miljarder. 11 procent av de statliga vägarna var i mycket dåligt skick 2023. Det visar Transportföretagens årliga analys över tillståndet på landets statliga vägar.

För fjärde året i följd presenterar Transportföretagen analysen av hur våra statliga vägar mår i rapporten ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll”. Analysen, som är den enda i sitt slag, visar tydligt att pengarna som går till vägunderhåll inte räcker för att minska underhållsskulden. Det behövs 2,3 miljarder extra varje år för att stoppa underhållsskulden att växa.

-Och då har vi inte börjat betala av på underhållsskulden, endast stoppat fortsatt förfall, säger Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen och fortsätter.

-Om vi fortsätter med dagens medel till vägunderhåll förväntas underhållsskulden öka från 19,1 miljarder kronor till 46 miljarder kronor 2033 enligt analysen och andelen mycket dåliga vägar öka från 11 procent 2023 till 25 procent 2033″