Nyhet: brist på vägar – hur blev det så här?

Här finns en intressant krönika om hur viktigt det är att trafikplaneringen hänger med när nya bostadsområden byggs, här med exempel från Umeå.
 
”Det borde redan från början ha funnits rimliga planer för ett vägnät som kan bära alla människor som man tänkt bygga hus för här.”