NYHET: Rasar över dåliga och trafikfarliga vägar

Ytterligare exempel på vägar som behöver bättre underhålla.

”Svackor, potthåll och tjälskott som inte åtgärdats på år mitt i vägen. Boende vid Österjörn är kristiska till vägunderhållet i området. Det är en trafikfara, säger Krister Karlsson.”

Krister som har jobbat för Vägverket i 40 år och skött vägunderhåll tycker att de som fått i uppdrag att sköta om underhållet av vägen borde åtgärda den här typen av skador direkt.

– Annars finns det ingen trovärdighet om man pratar om nollvisionen.”

Mer underhåll av väginfrastrukturen behövs!

Läs mer.