NYHET: Inga åtgärder vid otrygg korsning

🛑Korsningen mellan väg 55 och väg 900 upplevs som farlig av många trafikanter. Trots detta planeras inga åtgärder av Trafikverket.
 
”Och att vägen angränsar till 55:an mot E 20 spelar ingen roll? – Nej. Det räcker inte med att huvudflödet är högt, utan alla ben i en korsning måste uppfylla kraven. Det gör 55:an men inte väg 900.”
 
⭕️Man kan fråga sig om något allvarligt måste hända i närtid för att åtgärder ska vidtas? Trafiksäkerheten måste naturligtvis gå först och då behövs säkra vägar! (Tyvärr låst artikel)