NYHET: Kraftsamling mot sänkta hastigheter och för ökade investeringar

”Väguppror” mot sänkning av hastigheter och för höjd standard håller på att startas i Jämtland.
”Östersunds kommun har redan visat sitt missnöje med det som såväl tjänstemän som politiker tycker är en ren försämring för länets vägtrafikanter:”
Ett tydligt exempel på det stora behovet av mer resurser till väginfrastrukturen.
 
Läs mer.